Danh Mục Sản Phẩm
BEST SALES
Filter

Lõi lọc máy lọc nước RO gia đình

 1. product name
  Lõi lọc thô PPE
  60.000đ
  80% of 100
 2. product name
  Lõi lọc số 2 OCB
  90.000đ
  80% of 100
 3. product name
  Lõi lọc số 3 CTO
  110.000đ
  80% of 100
 4. product name
  Lõi số 4 : Màng RO
  700.000đ
  80% of 100
 5. product name
  Lõi số 5 CLT-33
  300.000đ
  80% of 100
 6. product name
  Lõi số 6 Mineral Filter
  300.000đ
  80% of 100
 7. product name
  Lõi số 7 Alkaline
  300.000đ
  80% of 100
 8. product name
  Lõi số 8 oxy bóng gốm
  300.000đ
  80% of 100
 9. product name
  Lõi số 9 Nano Silver
  300.000đ
  80% of 100